OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pri inštalácii výrobkov z oceľovej šesťuholníkovej dvojzákrutovej siete sa taktiež používajú  tiahla a špirály.

Viazací drôt slúži na montáž a spájanie výrobkov z dvojzákrutovej siete. Používa sa aj za účelom vytvorenia  výstužného tiahla v gabionoch (z dvojzákrutovej alebo  zváranej  siete) a  výstužných blokoch  Terramesh®  pre dosiahnutie kvalitatívnych požiadaviek na pohľadovosť čela týchto konštrukcií.

Na zrýchlenie inštalácie je vhodné použiť už predtvarované dištančné tiahla MacTies.

Taktiež sú dostupné predvarované špirály ktoré sa používajú na vertikálne a horizontálne spájanie panelov zo zváraných sietí.

need more information maccaferri