OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spojovacie krúžky Spenax, dodávané výlučne spoločnosti Maccaferri, sa používajú na spojovanie našich výrobkov z oceľovej šesťuholníkovej dvojzákrutovej siete.  Susedné panely sietí sú spájané dohromady pomocou krúžkov Spenax, ktoré sa inštalujú pomocou klieští Spenax.

Dostupné sú dva rôzne typy krúžkov: s povrchovou ochrannou vrstvou GalMac®  pre použitie s našimi pozinkovanými výrobkami a krúžky z nerezovej ocele  pre použitie s našimi výrobkami s prídavnou  polymérnou  ochrannou vrstvou.

need more information maccaferri