OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pneumatické a ručné náradie Spenax, dodávané výlučne spoločnosti Maccaferri, sa používa na montáž a spájanie našich výrobkov z oceľovej dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete. Susedné panely sietí  sa spájajú navzájom pomocou krúžkov Spenax, a klieští Spenax.

Hoci toto náradie nie je nevyhnutné na montáž a spájanie výrobkov z dvojzákrutovej  siete, tieto kliešte nám  2-3 násobne  skracujú   čas potrebný na montáž gabionov, čím sa skracuje  čas potrebný na ich inštaláciu.

Pneumatické kliešte sa pripájajú ku kompresoru, zatiaľ čo pri ručných kliešťoch je nutná manuálna práca.

Rovnako ako pri používaní každého iného ručného náradia na staveniskách je nutné vždy používať vhodné osobné ochranné pomôcky vrátane ochrany očí. Vždy postupujte v súlade s platnými predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.

need more information maccaferri