OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Náradie Spenax

 Pneumatické a ručné náradie Spenax, dodávané výlučne spoločnosti Maccaferri, sa používa na montáž a spájanie našich výrobkov z oceľovej dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete. Susedné panely sietí  sa spájajú navzájom pomocou krúžkov Spenax, a klieští Spenax.

Spojovacie  krúžky Spenax

Spojovacie krúžky Spenax, dodávané výlučne spoločnosti Maccaferri, sa používajú na spojovanie našich výrobkov z oceľovej šesťuholníkovej dvojzákrutovej siete.  Susedné panely sietí sú spájané dohromady pomocou krúžkov Spenax, ktoré sa inštalujú pomocou klieští Spenax.

Tiahla a špirály

Pri inštalácii výrobkov z oceľovej šesťuholníkovej dvojzákrutovej siete sa taktiež používajú  tiahla a špirály.

Viazací drôt slúži na montáž a spájanie výrobkov z dvojzákrutovej siete. Používa sa aj za účelom vytvorenia  výstužného tiahla v gabionoch (z dvojzákrutovej alebo  zváranej  siete) a  výstužných blokoch  Terramesh®  pre dosiahnutie kvalitatívnych požiadaviek na pohľadovosť čela týchto konštrukcií.

 

need more information maccaferri