Debris-Flow-Barriers

Hybridné a spomaľovacie systémy, ktorých konštrukcia vo veľkej miere vychádza z dynamických bariér proti padaniu skál kombinujú schopnosť dynamickej bariéry pohltiť kinetickú energiu s výhodami systémov opláštenia skalných svahov, ktoré majú nízke nároky na údržbu. Sieť bariéry nie je pripevnená na spodné pozdĺžne lano, ale je spustená dole svahom.

Z toho dôvodu padajúca skala nie je zachytená v mieste nárazu ako pri dynamických bariérach, ale po náraze s bariérou sa skala spomalí a pokračuje po svahu popri sieti smerom nadol.

Hybridné bariéry a spomaľovacie systémy sa používajú na miestach, kde je za bariérou k dispozícii priestor, v ktorom sa skaly môžu zastaviť alebo naakumulovať.

Spomaľovacie systémy a hybridné bariéry sú dodávané ako zostava. Každý komponent vrátane panelového záchytného poľa, stĺpov, základových dosiek, bŕzd, lán a spôn (s výnimkou kotiev) je súčasťou zostavy.

need more information maccaferri