Debris-Flow-Barriers

Rad bariér proti zemným tokom bol vyvinutý s cieľom zachytiť zemný tok alebo plytký zosuv pôdy na svahoch, v tokoch a v prudkých sklzoch.

Bariéry proti zemným tokom sú prispôsobené presne podľa požiadaviek projektu, predpokladaného zemného toku a jeho objemu. Pod nárazom naplavenín sa bariéra postupne deformuje spolu s kompresnými brzdami a systémami absorpcie energie. Hydrostatický tlak sa v zemnom toku rýchlo rozptýli a pevné časti zemného toku sú zadržané v bariére.

Maccaferri bariéry proti zemným tokom ponúkajú požadovanú pevnosť a vlastnosti bez rušivých prvkov ako pri iných záchytných systémoch.

need more information maccaferri