Ochrana proti padaniu skál

Dynmické bariérya

Naša dynamické alebo záchytné bariéry proti padaniu skál sú skonštruované na zachytávanie padajúcich skál a chránia tým infraštruktúru, banské alebo dopravné cesty, či iné konštrukcie.

Každá bariéra proti padaniu skál je dodávaná ako zostava. Každý komponent vrátane panelového záchytného poľa, stĺpov, základových dosiek, bŕzd, lán a spôn (s výnimkou kotiev) je súčasťou zostavy. Dynamické bariéry proti padaniu skál sú dostupné vo vyhotovení so záchytnou kapacitou od 100 kJ.

Bariéry proti zemným tokom

Rad bariér proti zemným tokom bol vyvinutý s cieľom zachytiť zemný tok alebo plytký zosuv pôdy na svahoch, v tokoch a v prudkých sklzoch.

Bariéry proti zemným tokom sú prispôsobené presne podľa požiadaviek projektu, predpokladaného zemného toku a jeho objemu. Pod nárazom naplavenín sa bariéra postupne deformuje spolu s kompresnými brzdami a systémami absorpcie energie. Hydrostatický tlak sa v zemnom toku rýchlo rozptýli a pevné časti zemného toku sú zadržané v bariére

Spomaľovacie systémy/hybridné bariéry

Hybridné a spomaľovacie systémy, ktorých konštrukcia vo veľkej miere vychádza z dynamických bariér proti padaniu skál kombinujú schopnosť dynamickej bariéry pohltiť kinetickú energiu s výhodami systémov opláštenia skalných svahov, ktoré majú nízke nároky na údržbu. Sieť bariéry nie je pripevnená na spodné pozdĺžne lano, ale je spustená dole svahom.

Z toho dôvodu padajúca skala nie je zachytená v mieste nárazu ako pri dynamických bariérach, ale po náraze s bariérou sa skala spomalí a pokračuje po svahu popri sieti smerom nadol.

need more information maccaferri