Ochrana proti padaniu skál

Dynmické bariérya

Naša dynamické alebo záchytné bariéry proti padaniu skál sú skonštruované na zachytávanie padajúcich skál a chránia tým infraštruktúru, banské alebo dopravné cesty, či iné konštrukcie.

Každá bariéra proti padaniu skál je dodávaná ako zostava. Každý komponent vrátane panelového záchytného poľa, stĺpov, základových dosiek, bŕzd, lán a spôn (s výnimkou kotiev) je súčasťou zostavy. Dynamické bariéry proti padaniu skál sú dostupné vo vyhotovení so záchytnou kapacitou až do 8 500 kJ.

Bariéry proti zemným tokom

Rad bariér proti zemným tokom bol vyvinutý s cieľom zachytiť zemný tok alebo plytký zosuv pôdy na svahoch, v tokoch a v prudkých sklzoch.

Bariéry proti zemným tokom sú prispôsobené presne podľa požiadaviek projektu, predpokladaného zemného toku a jeho objemu. Pod nárazom naplavenín sa bariéra postupne deformuje spolu s kompresnými brzdami a systémami absorpcie energie. Hydrostatický tlak sa v zemnom toku rýchlo rozptýli a pevné časti zemného toku sú zadržané v bariére

Spomaľovacie systémy/hybridné bariéry

Hybridné a spomaľovacie systémy, ktorých konštrukcia vo veľkej miere vychádza z dynamických bariér proti padaniu skál kombinujú schopnosť dynamickej bariéry pohltiť kinetickú energiu s výhodami systémov opláštenia skalných svahov, ktoré majú nízke nároky na údržbu. Sieť bariéry nie je pripevnená na spodné pozdĺžne lano, ale je spustená dole svahom.

Z toho dôvodu padajúca skala nie je zachytená v mieste nárazu ako pri dynamických bariérach, ale po náraze s bariérou sa skala spomalí a pokračuje po svahu popri sieti smerom nadol.

need more information maccaferri