Steelgrid-HR

 

Steelgrid®

Steelgrid® je vysoko pevnostný oceľový geokompozit, ktorý spája všestrannosť a praktické výhody dvojzákrutovej oceľovej siete s mimoriadnou tuhosťou a mechanickou odolnosťou vysokopevnostných oceľových lán. Oceľové laná sú vpletené do dvojzákrutovej siete už pri výrobe, výsledkom čoho je kompozitný produkt, ktorý garantuje jednoduchú a veľmi rýchlu inštaláciu pri aplikáciách spevnenia povrchu skalných svahov.

Steelgrid® sa bežne používa ako závojový tzv. „drapery systém“, kombinovaný z kotviacimi prvkami ako aktívna ochrana čela svahu.

Systém prináša komplexnú protikoróznu ochranu – vďaka galvanizácii materiálom GalMac® (zliatina zinku a hliníka) s vysokou protikoróznou odolnosťou.

Steelgrid® je dostupný v dvoch vyhotoveniach:

  • Súčasťou geokompozitu Steelgrid® MO (jednosmerne orientovaný) sú oceľové laná pozdĺžne vpletené medzi okrajové drôty do dvojzákrutovej siete, a tiež do stredu v ose rolky.
  • Súčasťou geokompozitov Steelgrid® BO (dvojsmerne orientované) sú oceľové laná vpletené tak v pozdĺžnom ako aj priečnom smere.

Vďaka integrácii oceľových lán prináša systém Steelgrid® úsporu času aj nákladov pri jeho inštalácii

need more information maccaferri