Steelgrid-HR

 

Steelgrid® HR

Nový systém Steelgrid® HR je inovatívny kompletný systém používaný na minimalizáciu rizika padania skál a stabilizáciu svahov. Steelgrid® HR  sa používa buď ako klasické sieťovanie – drapery systém, alebo ako vysoko tuhé (malé predĺženie) kotevné opláštenie svahov v prípadoch, keď sa očakáva, že pôsobiace zaťaženia by mohli prekročiť únosnosť bežnej dvojzákrutovej siete.

Systém Steelgrid® HR spája patentovanú geokompozitnú oceľovú  sieť s vysokou pevnosťou, ktorá sa používa v spojení s kotviacimi platňami, špeciálnymi úchytmi  a sieťovými  spojkami c–krúžkami. Steelgrid® HR predstavuje prelomovú technológiu v oblasti kompozitných sietí. Ponúka vysokú tuhosť: vysokú pevnosť v ťahu pri nízkom pretvorení a vysokú odolnosťou proti prerazeniu s nízkou mierou deformácie.

Táto patentovaná geokompozitná sieť je navrhnutá ako kombinácia dvojzákrutovej siete a vysokopevnostných  (1770 N/mm2) oceľových lán v jednom ľahko inštalovateľnom produkte.

Steelgrid® HR je dostupný v širokej škále pevností (odolnosť v ťahu až do 180 kN/m a odolnosť proti prerazeniu až do 155 kN/m) a projektantom umožňuje optimalizovať riešenia po technickej aj komerčnej stránke.

Produkt je dostupný v dvoch úrovniach antikoróznej povrchovej ochrany :

  • Steelgrid® HR: Sieť aj laná galvanizované vrstvou GalMac® (Zn/Al) Triedy A
  • Steelgrid® HR-PVC: ochrana ako Steelgrid® HR, ale s dodatočnou súvislou vrstvou polymérnej ochrany sietí a lán z PVC.

V prípadoch, keď je prostredie na stavbe agresívnejšie (ako napríklad v prímorských oblastiach), alebo ak si projekt vyžaduje dlhšiu životnosť, než dokáže ponúknuť galvanizácia triedy A s nánosom ochrany GalMac® (Zn/Al), používa sa dodatočná ochrana poplastovaním PVC, ktorá ako jediná dokáže zabezpečiť požadovanú dlhodobú životnosť.

Inštalácia Steelgrid® HR je priamočiara, susedné roky nevyžadujú montážny presah, čo znižuje množstvo technologického odpadu, skracuje čas a aj náklady na inštaláciu v porovnaní s inými druhmi sietí.

need more information maccaferri