Steelgrid-HR

Steelgrid®

Steelgrid® je vysoko pevnostný oceľový geokompozit, ktorý spája všestrannosť a praktické výhody dvojzákrutovej oceľovej siete s mimoriadnou tuhosťou a mechanickou odolnosťou vysokopevnostných oceľových lán. Oceľové laná sú vpletené do dvojzákrutovej siete už pri výrobe, výsledkom čoho je kompozitný produkt, ktorý garantuje jednoduchú a veľmi rýchlu inštaláciu pri aplikáciách spevnenia povrchu skalných svahov.

Steelgrid® sa bežne používa ako závojový tzv. „drapery systém“, kombinovaný z kotviacimi prvkami ako aktívna ochrana čela svahu.

Steelgrid®HR

Nový systém Steelgrid® HR je inovatívny kompletný systém používaný na minimalizáciu rizika padania skál a stabilizáciu svahov. Steelgrid® HR sa používa buď ako klasické sieťovanie – drapery systém, alebo ako vysoko tuhé (malé predĺženie) kotevné opláštenie svahov v prípadoch, keď sa očakáva, že pôsobiace zaťaženia by mohli prekročiť únosnosť bežnej dvojzákrutovej siete.

Systém Steelgrid® HR spája patentovanú geokompozitnú oceľovú  sieť s vysokou pevnosťou, ktorá sa používa v spojení s kotviacimi platňami, špeciálnymi úchytmi  a sieťovými  spojkami c–krúžkami. Steelgrid® HR predstavuje prelomovú technológiu v oblasti kompozitných sietí. Ponúka vysokú tuhosť: vysokú pevnosť v ťahu pri nízkom pretvorení a vysokú odolnosťou proti prerazeniu s nízkou mierou deformácie.

need more information maccaferri