MacTube-Dewatering-e1454939421903

 

MacTube® Dewatering

Našu ponuku odvodňovacích rúr MacTube® tvoria rúrovité geotextilné nádoby. Slúžia na zvyšovanie účinnosti pri odvodňovaní kalov. Umožňujú spracovávať široké spektrum prírodných i kontaminovaných tekutých kalov priamo na mieste. Súčasťou radu výrobkov Dewatering sú aj geosyntetické rúry MacTube®, ktoré sa na mieste plnia prečerpávaným kalom. Tekutá zložka vyteká cez látkové steny a vnútri ostávajú len pevné častice.

Zvyšky sa po vysušení likvidujú oveľa bezpečnejšie a efektívnejšie než mokrý zakalený materiál. Na urýchlenie procesu filtrácie sa často používajú lokálne získané flokulanty.

Odvodňovanie a sušenie kalu je technológia s nízkym vplyvom na životné prostredie a nízkymi nákladmi.

 

need more information maccaferri