US-CP-MacTube-Upham-1

 

MacTube® Coastal

Náš MacTube® bol vyvinutý   pre použitie v oblasti morského  inžinierstva, pri budovaní morských ochranných konštrukcií,  rekonštrukcií dún, na priehradách a vlnolamoch. Veľkosť sa mení v závislosti od požiadaviek projektu.

MacTube® sa vyrába z tkanej geotextílie z vysoko húževnatých polypropylénových vlákien s veľmi pevnými švami, a plnia sa lokálne vyťaženým kalovým pieskom (alebo podobným materiálom). MacTube® je odolný voči účinkom UV žiarenia, má vysokú mechanickú odolnosť a dlhú trvácnosť. Pieskovitý kal sa prečerpáva do MacTube® cez plniace otvory. Vodná zložka kalu sa odvedie cez steny a vo vnútri ostane len piesok.

Využitie nájde aj pri výstavbe vlnolamov v povodí väčších riečnych diel.

need more information maccaferri