US-CP-MacTube-Upham-1

 

MacTube® Coastal

Náš MacTube® bol vyvinutý   pre použitie v oblasti morského  inžinierstva, pri budovaní morských ochranných konštrukcií,  rekonštrukcií dún, na priehradách a vlnolamoch. Veľkosť sa mení v závislosti od požiadaviek projektu.

MacTube® Dewatering

Našu ponuku odvodňovacích rúr MacTube® tvoria rúrovité geotextilné nádoby. Slúžia na zvyšovanie účinnosti pri odvodňovaní kalov. Umožňujú spracovávať široké spektrum prírodných i kontaminovaných tekutých kalov priamo na mieste. Súčasťou radu výrobkov Dewatering sú aj geosyntetické rúry MacTube®, ktoré sa na mieste plnia prečerpávaným kalom.

need more information maccaferri