MacBag-e1454939582348

MacBag® je vrece z tkanej geotextílie. Na stavenisku sa plní pieskom alebo kalom a používa sa pri výstavbe výhonov, stabilizáciu pobrežia a pobrežných vlnolamov. Využitý môže byť aj na ochranu základov morských konštrukcií a tiež aj na podoprenie podmorského potrubia.

Po nainštalovaní sa MacBag® prispôsobuje tvaru morského dna a vypĺňa medzery medzi štruktúrami alebo podopiera potrubie. Vďaka „vyhovujúcej“ povahe a rozmerom naplnené vrece MacBag® môže byť úspešne použité aj pri rekonštrukcii dún či pre  rýchlu  opravu  opevnenia po búrkach.

MacBag® je vrece z vysoko húževnatej polyesterovej alebo polypropylénovej tkanej geotextílie, ktorá sa napĺňa pred inštaláciou. Konštrukcia je odolná proti účinkom UV žiarenia, má vysokú pevnosť v ťahu a dlhú životnosť. Jednotky sú vyrábané v rôznej veľkosti v závislosti od požiadaviek projektu.

need more information maccaferri