CN-SR-Green Terramesh soil reinforcement

Green Terramesh® je ekologický modulárny systém určený na budovanie strmých vystužených horninových konštrukcií so zeleným lícom pokrytým vegetáciou (tiež známy aj pod pojmom „systém na mechanickú stabilizáciu zemín“) a násypov.

Bol použitý globálne pri budovaní niektorých z najvýznamnejších infraštruktúrnych projektov vo svete. Pri budovaní vyšších strmých svahov a vystužených horninových konštrukcií, môže byť použitý v kombinácii s vysoko výkonnými geomrežami ParaLink®, ParaGrid® a MacGrid® WG.

Je tvorený prefabrikovanými modulmi z dvojzákrutovej šesťuholníkovej oceľovej  siete (typ 8×10) geosyntetickej alebo biodegradovateľnej rohože a výstužného čelného panelu zo zváranej siete, dvoch oceľových podpier a štyroch oceľových dištančných rozpier, ktoré sa inštalujú až na stavenisku a umožňujú formovať jednotku do požadovaného konečného sklonu svahu. Šikmé čelo a protierózna rohož v čele uľahčujú uchytenie sa vegetácie, čo je dôležitá požiadavka blokov Green Terramesh®.

Vlastnosti protieróznej rohože v čele bloku sú podmienené prostredím, v ktorom bloky Green Terramesh® budú použité: „typ Water“ vo vode  alebo „typ Earth“  v zemi.

Keďže každý blok Green Terramesh® je prefabrikovaný priamo vo výrobe, jeho montáž prebieha oveľa rýchlejšie ako inštalácia konkurenčných systémov na vystužovanie zemín. Blok sa jednoducho vztýči na stavenisku a výstužné podpery vytvoria oporu pre čelo pod stanoveným uhlom bez nutnosti budovania vonkajšej   podpory alebo debnenia. Štrukturálny zásyp sa uloží na výstužné geomreže a vhodná výplň z humóznej zeminy sa nasype bezprostredne za líc. Napríklad v prípade bloku „typ Earth“  sa kvalitná ornica umiestni za líc bezprostredne po zhotovení spätného zásypu  za účelom  urýchlenia a  rastu vegetácie na svahu.

Hlavný blok Green Terramesh® je vyrábaný z oceľového drôtu s antikoróznou úpravou  hrubým pozinkovaním (GalMac®) a dodatočnou ochrannou polymérovou vrstvou. Bloky  Green Terramesh® sú vyrábané v našich závodoch  po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých z týchto závodoch je certifikovaný v súlade s normou ISO 9001.

Vo vybraných závodoch sú  bloky Green Terramesh® vyrábané v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a nesú značku CE v súlade s Európskym technickým posúdením ETA-13/0295. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

Podrobnosti o súlade a certifikácii vo vašom regióne Vám poskytne najbližšie zastúpenie spoločnosti Maccaferri.

need more information maccaferri