BR-LF-MacLine_MacService_1

Drenážne geokompozity – MacDrain®

Geokompozity sú najčastejšie používané drenážne geosyntetiká ktoré sa vyrábajú lamináciou jednej alebo dvoch geotextílií s filtračnou funkciou na drenážne jadro.

Portfólio drenážnych geokompozitov Maccaferri zahŕňa produkty s označením MacDrain.

Geomreže – MacGrid®

Geomreže MacGrid® sú tuhé alebo flexibilné polymérne plošné materiály tvorené pásmi spojenými v styčných bodoch.

Georohože – MacMat®

Georohože MacMat® sú vyrobené zo syntetických vlákien, ktoré sú prepletené a vytvárajú vysoko deformovateľné vrstvy o hrúbke 10-20mm pričom sa vyznačujú veľmi vysokou pórovitosťou ( v premiere vyššou ako 90% ).

Geotextílie – MacTex®

Geotextílie sú tkané štruktúry určené na separáciu zemín používané pri výstavbe vozoviek. Objavte ponuku geotextílií MacTex®.

Geomembrány – MacLine®

Geomembrána – MacLine® je bitúmenová membrána.

Hrúbka membrány sa pohybuje v rozmedzí 3.0 a 6.0 mm a šírka v rozmedzí 1 a 4m.  Vyrába sa z roztavenej zmesi pozostávajúcej z bitúmenu, elastoméru a/alebo elastomérových polymérov a minerálnych plnív.

need more information maccaferri