Macmat-steel-e1454690520483

MacMat® R je vystužená georohož vyrobená z polypropylénovej trojrozmernej rohože extrudovanej na dvojzákrutovú oceľovú šesťuholníkovú sieť. Výstužná šesťuholníková oceľová sieť má mechanické vlastnosti vyššie ako je požiadavka normy STN EN 10223-3. Oceľový drôt použitý na výrobu výstužnej siete s povrchovou ochranou Galmac (ZN+Al) môže byť za účelom zvýšenia jeho životnosti upravený dodatočnou polymérovou ochranou.

MacMat® R je vhodný pri protieróznych aplikáciách, kde je požiadavka na ochranu danej oblasti a vytvára podmienky, ktoré zlepšujú rast vegetácie. Po nainštalovaní sa na rohož umiestni kvalitná ornica.

Využíva sa aj vo vodných tokoch na ochranu proti vodnej erózii. Rohož MacMat® R sa uchytáva k svahu použitím klincov/kolíkov v zmysle projektovej dokumentácie.

Najčastejšie sa však používa na klincovaných svahoch. Klince zaisťujú celkovú stabilitu svahu a MacMat® R zaisťuje stabilitu a protieróznu funkciu časti svahu medzi klincami.

need more information maccaferri