Mac-Mat-R-Poly-07-IMG_1913-e1455288745372

MacMat® R Polymer je protierózna georohož vyrobená z polypropylénovej trojrozmernej rohože extrudovanej na polymérovú výstužnú geomrežu. Pevnosť výstužnej geomreže závisí od požiadaviek projektu.

MacMat® R je vhodný pri protieróznych aplikáciách, kde je požiadavka na ochranu danej oblasti a vytvára podmienky, ktoré zlepšujú rast vegetácie. Využíva sa aj vo vodných tokoch na ochranu proti vodnej erózii. Georohož MacMat® R sa k zemi zaisťuje použitím klincov/kolíkov v zmysle projektovej dokumentácie.

Najčastejšie sa však používa na zabezpečenie stability svahov pri uzatváraní skládok alebo v rámci sanačných prác v baniach. Georohož sa používa na stabilizáciu pokryvnej vrstvy zeminy na dlhých svahoch bez nutnosti priebežného uchytenia.

need more information maccaferri