MacMat-L1-e1454690322933

Geokompozit MacMat® L je tvorený štandardnou georohožou MacMat® (trojrozmerná rohož s kužeľovitým tvarom získaná vytlačovaním polypropylénových vlákien), spájaný tepelným procesom s vystuženou membránou. Geomembrána je tvorená tkanou polypropylénovou geotextíliou laminovanou na oboch stranách polypropylénovou fóliou.

Geokompozit MacMat® L je vhodný pri protieróznych aplikáciách, kde je požiadavka na ochranu danej oblasti.

Typické použitie je pri malých vodných tokoch alebo odvodňovacích priekopách.

need more information maccaferri