Georohože

Georohože MacMat® sú vyrobené zo syntetických vlákien, ktoré sú prepletené a vytvárajú vysoko deformovateľné vrstvy o hrúbke 10-20mm pričom sa vyznačujú veľmi vysokou pórovitosťou ( v premiere vyššou ako 90% )

Používajú sa na svahoch, brehoch kanálov a vodných tokoch, alebo pri odvádzaní vody (drenážna funkcia) v spojení s geotextíliou a/alebo geomembránou.

  • povrchová ochrana svahov proti erózii spôsobená dopadom dažďovej vody
  • protierózna ochrana brehov riek s nízkou rýchlosťou prúdenia vody

MacMat®

MacMat® je protierózna georohož tvorená polypropylénovými vláknami slúžiaca na zabezpečenie nechráneného čela svahov, aby sa predchádzalo erózií spôsobenej atmosférickými vplyvmi.

MacMat® L

Geokompozit MacMat® L je tvorený štandardnou georohožou MacMat® (trojrozmerná rohož s kužeľovitým tvarom získaná vytlačovaním polypropylénových vlákien), spájaný tepelným procesom s vystuženou membránou. Geomembrána je tvorená tkanou polypropylénovou geotextíliou laminovanou na oboch stranách polypropylénovou fóliou.

MacMat® R – Steel

MacMat® R je vystužená georohož vyrobená z polypropylénovej trojrozmernej rohože extrudovanej na dvojzákrutovú oceľovú šesťuholníkovú sieť. Výstužná šesťuholníková oceľová sieť má mechanické vlastnosti vyššie ako je požiadavka normy STN EN 10223-3. Oceľový drôt použitý na výrobu výstužnej siete s povrchovou ochranou Galmac (ZN+Al) môže byť za účelom zvýšenia jeho životnosti upravený dodatočnou polymérovou ochranou.

MacMat® R – Polymer

MacMat® R Polymer je protierózna georohož vyrobená z polypropylénovej trojrozmernej rohože extrudovanej na polymérovú výstužnú geomrežu. Pevnosť výstužnej geomreže závisí od požiadaviek projektu.

MacMat® HS

MacMat® HS  vyrábaná spoločnosťou Maccaferri je budúca generácia vysoko výkonných kompozitných materiálov, ktoré v sebe spájajú trojrozmernú polymérnu georohož spevnenú systémom vysokopevnostnej siete Steelgrid.

need more information maccaferri