macnet

MacNetTM sa vyrába extruziou dvoch sád polyetylénových vlákien, ktoré sa pohybujú pod konštantným uhlom za účelom vytvorenia trojrozmernej mriežky s jednotnými otvormi, ktoré v kombinácii s hrúbkou sieťky zabezpečujú drenážnu funkciu.

Mriežka MacNetTM je odolná voči zmenám teploty, starnutiu a degradácii vplyvom vysokého a nízkeho pH zemín, izolačným chemikáliám, výluhom a iným chemickým látkam a rozpúšťadlám. Ponúka pevnosť v ťahu a odolnosť proti pretrhnutiu pri poškodení pri inštalácií a zaťaženiam na strmých svahoch.

 

need more information maccaferri