???????????????????????????????

MacGrid® EG sú extrudované tuhé dvojosové polypropylénové geomreže. Vyrábajú sa extrúziou a vyznačujú sa vysokou pevnosťou v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere.

Geomreže MacGrid® EG sa používajú v štrkovej aktívnej zóne pri výstavbe cestných komunikácií, železničných stavieb alebo na lesných a poľnohospodárskych prístupových cestách. Hlavnou úlohou je zvýšiť únosnosť podložia a zabezpečiť rovnomerné sadanie vozovky.

Štrkovitý materiál sa zakliní do otvorov geomreže MacGrid® EG, ktorá vytvorí v kamenive ťahovú membránu.

MacGrid® EG znižuje deformácie a redukuje vytváranie koľají vo vozovkách. Nesmiernou výhodou je možnosť zmenšiť hrúbku aktívnej zóny vozovky.

need more information maccaferri