MacLine GCL

Macline® GCL je geokompozit pozostávajúci z vrstvy bentonitu zabalenej medzi dvoma netkanými polypropylénovými  geotextíliami. Tieto tri vrstvy sú potom spoločne poprepichované z dôvodu zvýšenia účinnosti v najrôznejších terénnych podmienkach.

Takto Integrovaná matrica bentonitu a poprepichovaných vlákien poskytuje vysokú pevnosť v šmyku a umožňuje  GCL tesneniu zabezpečiť nízku priepustnosť aj v prípade nepriaznivých inštalačných podmienok. MacLine® GCL má vysokú vnútornú pevnosť v šmyku ideálnu pre použitie na strmých svahoch.

 

need more information maccaferri