Životné prostredie

Geomembrána – MacLine® je bitúmenová membrána.

Hrúbka membrány sa pohybuje v rozmedzí 3.0 a 6.0 mm a šírka v rozmedzí 1 a 4m.  Vyrába sa z roztavenej zmesi pozostávajúcej z bitúmenu, elastoméru a/alebo elastomérových polymérov a minerálnych plnív.

MacLine® RMH/ RDH

MacLine® RMH a RDH je vysokohustotná geomembrána vyrobená z polyetylénového granulátu najvyššej kvality, vďaka čomu spĺňa najprísnejšie požiadavky stanovené pre jej využitie. Jedna alebo obe strany sú zdrsnené vo forme „brúsneho papiera“.

MacLine® GCL

Macline® GCL je geokompozit pozostávajúci z vrstvy bentonitu zabalenej medzi dvoma netkanými polypropylénovými  geotextíliami. Tieto tri vrstvy sú potom spoločne poprepichované z dôvodu zvýšenia účinnosti v najrôznejších terénnych podmienkach.

MacLine® SDH

MacLine® SDH je vysokohustotná geomembrána vyrobená z polyetylénového granulátu najvyššej kvality, vďaka čomu spĺňa najprísnejšie požiadavky stanovené pre jej využitie. Geomembrána je hladká na oboch stranách.

MacLine® W

Geomembrány MacLine® W sú vyrábané z výstužnej tkanej geotextílie z vysokohustotných polyetylénových vlákien, ktoré  sú z oboch strán laminované polyetylénovou fóliou.

need more information maccaferri