gabiony cena

Vrecové gabiony cena sú prvky valcovitého tvaru vyrobené z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete

Vrecové gabiony sa vypĺňajú kameňom na stavenisku a následne sa zviažu. Tieto prvky sa využívajú na ochranu brehov vodných tokov pred eróziou, ochranu mostných pilierov pred podmieľaním či v situáciách, ktoré si vyžadujú okamžitú ochranu pred eróznymi účinkami vody. Vrecové gabiony sa zdvihnú na miesto vhodným zariadením a jednoducho sa na seba naukladajú, aby vytvorili konštrukciu požadovaného tvaru.

Gabiony cena sú vyrábané z vysoko kvalitného oceľového drôtu, ktorý je opatrený nánosom Galmacu (Zn+Al) pre dlhodobú ochranu proti korózii. Ďalšia ochranná polymérová vrstva je nanášaná na oceľový drôt gabionov, ktoré budú použité v agresívnejších prostrediach, alebo tam, kde je vyžadovaná dlhšia životnosť konštrukcie.

Z dôvodu zvýšenia tuhosti konštrukcie sú všetky strany vrecového gabionu spevnené drôtom s väčším priemerom.

Do ponuky ochranných povrchov sme pridali novú polymérovú ochranu  PA6 ako riešenie pre projekty, ktoré požadujú lepšie environmentálne a technické vlastnosti povrchovej ochrany v porovnaní s drôtmi s ochranou z PVC a HDPE, ktoré sú dostupné na trhu.

Gabiony cena sú vyrábané v našich výrobných závodoch po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich závodoch je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných továrňach je sieť gabionových košov vyrábaná v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a výrobky nesú značku CE v súlade s Európskym technickým posúdením ETA-09/0414. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

Podrobnosti o certifikácii vo vašom regióne vám poskytne najbližšie zastúpenie spoločnosti Maccaferri.

need more information maccaferri