Gabion Strong face

Strong face gabiony sú výborné riešenie pre situácie, kde je požiadavka na tuhšiu a pevnejšiu lícovú stranu gabionového oporného múru

Tieto gabionové koše sú vhodné pre aplikácie, kde sú gabionové konštrukcie vystavené vysokému zaťaženiu, alebo v situáciách, kedy je požadovaná vyššia odolnosť líca konštrukcie proti abrázii. Táto situácia sa môže vyskytovať napríklad pri konštrukciách vo vodných tokoch alebo jazerách, kde hrozí riziko pohybu ľadu a pevného materiálu a zvýšené riziko poškodenia.

Gabiony sú vyrábané z vysoko kvalitného oceľového drôtu, ktorý je opatrený nánosom Galmacu (Zn+Al) pre dlhodobú ochranu proti korózii. Ďalšia ochranná polymérová vrstva je nanášaná na oceľový drôt gabionov, ktoré budú použité v agresívnejších prostrediach, alebo tam, kde je vyžadovaná dlhšia životnosť konštrukcie.

Na dosiahnutie zvýšenej odolnosti proti abrázii a zvýšenia pevnosti čela je predná alebo jedna bočná stranu gabionov vyrobená z oceľovej drôtenej siete s priemerom 3,9 mm. Ostatné strany gabionu sú vyrobené zo siete s priemerom 2,7 mm. Z dôvodu zvýšenia tuhosti konštrukcie sú všetky strany gabionu spevnené drôtom s väčším priemerom.

Strong face gabiony sú prostredníctvom priečok rozdelené na bunky šírky 1,0m. Na stavenisku sa plnia kameňom, aby tvorili flexibilné, priepustné a monolitické konštrukcie, ako sú oporné múry, úpravy vodných tokov a prehrádzky.

Do ponuky ochranných povrchov sme pridali novú polymérovú ochranu  PA6 ako riešenie pre projekty, ktoré požadujú lepšie environmentálne a technické vlastnosti povrchovej ochrany v porovnaní s drôtmi s ochranou z PVC a HDPE, ktoré sú dostupné na trhu.

Gabiony sú vyrábané v našich výrobných závodoch po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich závodoch je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných výrobných závodoch je sieť gabionových košov vyrábaná v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a výrobky nesú značku CE v súlade s Európskym technickom posúdením ETA-09/0414. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

need more information maccaferri