Gabiony

Gabiony Jumbo sú využívané v rámci veľkých inžinierskych projektov, kde sú navrhnuté gabionové konštrukcie veľkých rozmerov.

Po materiálovo-technickej stránke sú gabiony Jumbo totožné so štandardnými gabionmi, jediný rozdiel je v tom, že sú oveľa väčšie!

Zhotoviteľovi umožňujú inštalovať gabionové prvky rýchlejšie a efektívnejšie vďaka veľkému rozmeru gabionov a technologickému postupu.

Gabiony sú dodávané v zlisovanej forme, na stavenisku sa následne rozložia a naplnia kameňom.

Naše gabionové koše sú vyrábané z vysoko kvalitného oceľového drôtu, ktorý je opatrený nánosom Galmacu (Zn+Al) pre dlhodobú ochranu proti korózii. Ďalšia ochranná polymérová vrstva je nanášaná na oceľový drôt gabionov, ktoré budú použité v agresívnejších prostrediach, alebo tam, kde je vyžadovaná dlhšia životnosť konštrukcie.

Z dôvodu zvýšenia tuhosti konštrukcie sú jednotlivé hrany gabionov spevnené drôtom s väčším priemerom.

Do ponuky ochranných náterov sme pridali novú polymérovú ochranu  PA6 ako riešenie pre projekty, ktoré požadujú lepšie environmentálne a technické vlastnosti povrchovej ochrany v porovnaní s drôtmi s ochranou z PVC a HDPE, ktoré sú dostupné na trhu.

Gabiony sú vyrábané v našich továrňach po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich továrňach je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných továrňach je sieť gabionových košov vyrábaná v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a výrobky nesú značku CE v súlade s Európskym technickým posúdením ETA-09/0414. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

need more information maccaferri