Gabion Green MacSoil

Gabiony Green sú modulárne gabionové prvky využívané na stabilizáciu, obnovu a protieróznu ochranu brehov riek

Sú špeciálne skonštruované, aby vyhovovali požiadavkám environmentálneho bioinžinierstva, ako sú zakladanie živých rastlín, vkladanie rastlín medzi vrstvy a výsadba koreňových rastlín, na budovanie trvalých, vegetačných a vystužených systémov. Green gabion je tvorený košom vyrobeným z pozinkovanej dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete a polymérovou ochrannou vrstvou. Zelený gabion je vyložený kokosovou rohožou. Kôš sa na stavenisku plní kameňom. Priestor medzi kameňmi sa pred zatvorením modulu vyplní kvalitnou ornicou.

Ornica zabezpečuje rast vegetácie a výplňový kameň vytvára tuhý skelet systému.

Gabiony sú vyrábané v našich výrobných závodov po celom svete. Systém riadenia a výroby v mnohých našich továrňach je certifikovaný podľa normy ISO 9001.

Vo vybraných výrobných závodoch je sieť gabionových košov vyrábaná v súlade s predpisom CPR (nariadenie pre stavebné výrobky) 305/2011 a výrobky nesú značku CE v súlade s Európskym technickým posúdením ETA-09/0414. Systém riadenia a výroby je certifikovaný v súlade s normami ISO 9001 a ISO 14001 (v súvislosti so systémom riadenia ochrany životného prostredia).

need more information maccaferri