CubirockIcon

Prefabrikované gabiony Cubiroc™ predstavujú novú generáciu gabionov spoločnosti Maccaferri. V porovnaní s klasickými gabionmi plnenými na stavbe sa Cubiroc™  vyznačujú tou výhodou, že ich je možné naplniť v kameňolome, či pri zdroji kameňa v špeciálnom zariadení a v naplnenom stave transportovať na miesto určenia. Dôležité pri tom je, že gabion sa pri dvíhaní, transporte a uložení nedeformuje, ale zachováva si svoj tvar.

Cubiroc™ gabiony sú ideálne pre rýchlu výstavbu oporných múrov, napríklad počas uzavretia cesty alebo výluky na železničnej trati. Prefabrikované gabiony Cubiroc™ sú koše z robustnej dvojzákrutovej šesťhrannej oceľovej siete vyrábanej špeciálne na tento účel.

Gabiony sú mechanicky plnené kameňom v špeciálnom zariadení a vibračne zhutnené. Po prevezení na stavbu sú tieto prefabrikované bloky okamžite pripravené na uloženie do konštrukcie a spájané navzájom tak, aby vytvárali flexibilné a priepustné monolitické gravitačné múry.

need more information maccaferri