Gabiony zo zváraných panelov

Kým  gabiony z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete sa používajú v náročných inžinierskych a geotechnických podmienkach, gabiony zo zváraných panelov sú obľúbené hlavne v architektonických aplikáciách, prípadne oporných múroch menšej výšky, kde hrozí veľmi nízke riziko nerovnomerného sadania.

Filozofia gabionu zo zváraných panelov je podobná gabionom z dvojzákrutovej siete – gabiony  sú tvorené panelmi z kvalitne zvarenej drôtenej siete. Spojením jednotlivých panelov sa vytvorí gabionový kôš, ktorý sa na  stavenisku naplní vhodným kameňom a následne sa vytvorí konštrukcia požadovaného tvaru.

Tieto gabiony sú vhodné pre architektonické stavby, úpravy pozemkov a záhrad, pretože po naplnení kvalitným kameňom ponúkajú úhľadný vzhľad. Gabiony zo zváraných panelov  sú často používané ako konštrukcie malých oporných múrov, obkladov stien a iných funkčných prvkoch zastavaného prostredia.

Rovnako ako každé iné gabionové konštrukcie, sú aj  gabiony zo zváraných panelov vyrobené tak, aby spĺňali požiadavky projektu.

Gabionové konštrukcie zo zváraných panelov by sa nemali používať pre inžinierske stavby a úpravy vodných tokoch z dôvodu nízkej flexibility a očakávania nerovnomerného sadania v podloží.

need more information maccaferri