FlexMac

FlexMac® W sa používa na podobné účely ako FlexMac DT, ale v situáciách, kedy je znížené riziko nerovnomerného sadania.

FlexMac® W je mnohobunková konštrukcia vyrobená zo zváranej drôtenej siete. Sieť je zvnútra vyložená netkanou geotextíliou.

Bunková konštrukcia sa vypĺňa na lokálne dostupným plniacim materiálom a tvorí bariéru proti stúpajúcej vode, alebo slúži na zabezpečenie stability výkopov pri dočasných konštrukciách.

Moduly FlexMac® W sa spájajú po dĺžke spojovacím materiálom a tým umožňujú vybudovať konštrukciu požadovanej dĺžky.

need more information maccaferri