biomac

BioMac®

Protierózne georohože BioMac® slúžia na ochranu povrchu svahov pred eróziou. Známe sú pod názvom RECP georohože a poskytujú okamžitú ochranu exponovaných svahov voči účinkom erózie spôsobenej napr. vetrom, dažďom a odplavovaním povrchu. Georohože BioMac® sa kladú na pokriv svahu tvorený ornicou a uľahčujú rast vegetáciou. Po biologickom rozpade georohože, ochrannú funkciu prevezme vegetácia.

Protierózne georohože BioMac® sa používajú aj ako ochrana líca vystužených horninových konštrukcií, uchytávajú sa k lícovému opevneniu a zabraňujú vymývaniu ornice umiestnenej v čele.

Rad výrobkov Biomac® je vyrobený zo zmesi úplne biologicky odbúrateľných vlákien, ktoré sú vhodným spôsobom spracované pri výrobe. Georohož je vystužená jemnou polypropylénovou sieťovinou, ktorá je vo výrobe pevne prišitá z oboch stranách georohože. V závislosti od typu použitých vlákien sú georohože Biomac® dostupné v týchto vyhotoveniach:

  • Biomac® S: tvorené slamenými vláknami,
  • Biomac® SC: tvorené zmesou kokosových a slamených vlákien,
  • Biomac® C: tvorené kokosovými vláknami.

Georohože Biomac® môžu byť dodávané aj v kombinácii s trávnym semenom umiestneným v rohoži, zloženie trávnej zmesi závisí od umiestnenia georohože.

 

need more information maccaferri