ACBM

ACBM

Matrac z betónových blokov (ACBM) je vyrobený z betónových blokov, ktoré sú navzájom spojené polypropylénovými lanami. Matrac je v oboch smeroch flexibilný a je dodávaný v rôznych hrúbkach v závislosti od požiadaviek projektu. Matrac ACBM slúži na ukotvenie a ochranu potrubí a káblov nachádzajúcich sa pod vodou a na ochranu základov stavieb proti vymieľaniu vodou.

Materiály betónových matracov sú vyberané tak, aby spĺňali požiadavky na požadovanú projektovanú životnosť v prostredí morskej vody a boli chemicky stabilné – aby nedochádzalo k výraznému oslabeniu pevnosti betónových blokov v tlaku. Matrace ACBM sú ukladané pomocou zdvíhacieho rámu, ktorý sa pripája k zdvíhaciemu zariadeniu. Vďaka vysokej flexibilite sa matrace môžu ohýbať bez toho, aby sa narušila ich vnútorná integrita.

Hlavnou výhodou matracov ACBM je, že debnenie pre výrobu matracov je modulárne, môže sa prepravovať na požadovanú lokalitu a matrace sa môžu odlievať v bezprostrednej blízkosti miesta použitia. Vďaka tomu sa znižujú vysoké náklady na dopravu výrobku a zároveň je možné budovať matrace s rozmermi ušitými na mieru.Matrace ACBM boli testované v súlade s odporúčaniami normy DNV-RP-F107 organizácie Det Norske Veritas a majú až o 100 % VYŠŠIU pevnosť ako je požadovaná.

need more information maccaferri