Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Maccaferri: Prekonávanie každodenných výziev pri regulácii vodných tokov.

WATER DAY

23. Svetový deň vody vníma spoločnosť Maccaferri ako angažovaný, globálny hráč v správe vodných tokov.

23. Svetový deň vody je 22. marca. Táto udalosť si získava stále viac a viac pozornosti keďže rastúca industrializácia, ekonomický rast a demografické trendy si vyžadujú dlhodobé strategické plány na ochranu a riadenie hlavného elementu života na zemi.

Voda pokrýva väčšinu zeme, ale menej ako 1% z tejto obrovskej masy má človek k dispozícii na jedlo, zdravotnú starostlivosť a priemyselné veci.

Odborníci v oblasti vodného hospodárstva musia zohrať kľúčovú rolu pri plánovaní životného prostredia našich spoločenstiev a skutočnosť, že témou Svetového dňa vody je pre tento rok “Voda a zamestnanosť” je príznačné zdieľanému pocitu, že odborníkom na „Modré Zlato“ doteraz nebola venovaná taká pozornosť akú by si zaslúžili.

O stavebné inžinierstvo je rastúci záujem, čo potvrdzujú i informácie z Googlu. Počnúc rokom 2006/2007 zvyšujúci sa počet ľudí zdokumentoval nárast tohto odboru, zahŕňajúc odborníkov a študentov z Indie, Afriky a Ázie. O vodohospodárske inžinierstvo, odvetvie stavebného inžinierstva, je zvyšujúci sa záujem v Ázii a v Afrike, kde sa miera hospodárskeho rastu dostala do kritickej situácie, pokiaľ sa jedná o verejnú infraštruktúru, správu vodných tokov a dodávok vody. Preto nie je náhodou, že v týchto oblastiach sú sústredené najvyššie úrokové sadzby pre stavebné a vodohospodárske inžinierstvo.

Ochrana vôd znamená prijatie zásad pre správu a riadenie prírodných zdrojov, ktoré berú do úvahy cezhraničný charakter riek a vodných tokov. Preto je nevyhnutné definovať najlepšie postupy a spoločné technické štandardy. Kvapalná povaha vody znamená že následky zlého vodného hospodárstva na miestnej úrovni ovplyvní taktiež vzdialené oblasti, čo potenciálne vytvára napätie i na politickej úrovni.

Vodné hospodárstvo predstavuje integrovaný proces, kde rôzne disciplíny musia prejsť riadením tak zložitého scenáru, aby bol povinný pre inštitúcie, univerzity a súkromné subjekty aby prijali zodpovedný prístup aj k tým odborníkov ktorý sa denne konfrontujú s technickými a sociálnymi ťažkosťami vyplývajúcimi z vody.

Súkromný sektor má zásadnú úlohu a spoločnosť Maccaferri stále dokazuje svoje vedúce postavenie v oblasti správy vôd. Poskytujeme riešenia zamerané na vodné hospodárstvo, a to nie len vtedy keď sa jedná o krátkodobú dodávku materiálu a efektívnu distribúciu na stavenisko kde sa vyžaduje úprava vodných tokov, ale aj v prípade že sa jedná o možnú hrozbu kde je potrebná ochrana. Maccaferri sa neustále zapája prostredníctvom činností svojich dcérskych spoločností po celom svete, vzdeláva a odborne pripravuje technických odborníkov a akademikov v zásadnom technickom odbore akým je protierózna ochrana a úprava vodných tokov.

Dokazujeme svoj záväzok účasťou na dňoch kariéry na univerzitách, uskutočňujeme semináre, aktualizujeme naše digitálne komunikačné kanály s technickým obsahom vysokej kvality, poskytujeme návrhové softvéry a obsiahle informácie o zrealizovaných referenčných stavbách. Sme presvedčení, že je to najlepší spôsob ako vytvoriť synergiu v rámci veľkej globálnej komunity inžinierov, ktorý sa zaoberajú stavebným a vodným inžinierstvom, skrátka čo najlepšie využiť moderné technológie.

Pre viac informácii navštívte našu web stránku – sektory.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This