Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Maccaferri poskytuje školenia o správnej inštalácii Reno matracov vo vodnej elektrárni v slovinskom meste Brežice

hydraulic-works

Projektoví inžinieri spoločnosti Maccaferri uskutočnili koncom septembra v slovinskom meste Brežice školenie pre personál vodnej elektrárne o správnej inštalácii Reno matracov

Školenia personálu predstavujú neoddeliteľnú súčasť riadenia projektov. Pre práce na vodnej elektrárni v Brežiciach vyškolili projektoví inžinieri robotníkov a majstrov na stavenisku o tom, ako sa správne zostavujú a inštalujú matrace. Toto úsilie bolo súčasťou balíka technickej pomoci pre projekt od spoločnosti Maccaferri.

Maccaferri často spája svojich projektových inžinierov s robotníkmi a majstrami na staveniskách a predvádza, ako sa správne zostavujú a inštalujú výrobky spoločnosti Maccaferri. V nedávnej dobe bol podobný balík poskytnutý v súvislosti s vodohospodárskym dielom, ktoré sa nachádza pozdĺž rieky Sávy.

Vodná elektráreň Brežice je štvrtou z piatich plánovaných elektrární, ktoré majú byť postavené na dolnom toku rieky Sávy. Hydroelektráreň s piatimi prelivmi a nádržou. Tri generátory s menovitým výtokom 500 m3/s vyrobia ročne 161 GWh energie.

Pre tento projekt boli vybrané Reno matrace na ochranu svahov násypu. Matrace boli silne pozinkované a navyše potiahnuté polymérom PA6 od spoločnosti Maccaferri na predĺženie už aj tak dlhej životnosti vodohospodárskej aplikácie. Celková chránená plocha je 15 tis. m2. Dodané matrace mali rozmery 6 m × 3 m a hrúbku 30 cm.

Matrace sú vyplnené kameňmi privezenými z okolia rieky Sávy. Vzhľadom na použitú výplň si svahy zachovali prírodný vzhľad a výrazne sa znížili náklady na dopravu a posilnila ekologická kompatibilita riešenia.

22. septembra sa na stavenisku uskutočnilo školenie, na ktorom bol personál poučený o správnom postupe inštalácie matracov. Školenie poskytovali projektoví inžinieri spoločnosti Maccaferri v rámci balíka technickej pomoci pre projekt. Robotníkom a majstrom na stavenisku bolo predvedené, ako sa správne zostavujú a inštalujú matrace.

Ďalšou dôležitou súčasťou školenia bolo radenie zamestnancom v súvislosti s plnením matracov pri súčasnom minimalizovaní poškodenia ochrannej vrstvy, čo by mohlo viesť ku zhoršeniu technických vlastností matracov a tiež ich vzhľadu.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This