Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Obhliadka troch stavieb v oblasti dopravnej infraštruktúry, na ktorých sa podieľala spoločnosť Maccaferri Central Europe.

Trasportation Infrastructure - SK (5)

Projektanti, investori a dodávatelia z Českej republiky navštívili tri významné stavby z oblasti dopravnej infraštruktúry, na ktorých sa spoločnosť Maccaferri aktívne podieľala.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe zorganizovala pre projektantov, investorov a dodávateľov z Českej republiky sériu obhliadok, ktoré sa konali v dňoch 5. a 6. mája, počas ktorých mali účastníci možnosť vidieť množstvo rôznych aplikácií, zameraných na výstavbu v oblasti dopravnej infraštruktúry, na ktorých sa Maccaferri Central Europe podieľala. Stavebné práce na niektorých objektoch už boli ukončené, na iných ešte prebiehali. Účastníkom boli v rámci technických prezentácií predstavené jednotlivé riešenia použité na stavbách, vysvetlené zásady návrhu a opísané rôzne typy povrchovej ochrany na zabezpečenie a splnenie očakávanej životnosti konštrukcie.

Počas obhliadok sa zúčastnený bližšie oboznámili s jednotlivými technickými riešeniami a to hlavne: vystužené svahyoporné konštrukcie, mostné opory a mostné krídla.

Účastníci absolvovali návštevu týchto stavieb:

  • D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka
  • D1 Dubná Skala – Turany
  • D3 Svrčinovec – Skalité

Projekt D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka sa objavil aj v novinkách, konkrétne 3. novembra 2016 pod titulkom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a 14. januára 2016 pod titulkom D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, objekt č. 222. V skratke, objekt č. 221 na diaľnici D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka v blízkom okolí Žiliny bol vybudovaný ako vystužená horninová konštrukcia MacRes tvorená zvislým pohľadovým lícom z betónových prefabrikátov v kombinácii s polymérovými výstužnými geopásmi ParaWeb.

Projekt D1 Dubná Skala – Turany, ktorý sa objavil v novinkách 18. mája 2016 pod titulkom Správne použitie systému MacRes, si organizátori obhliadky zvolili z dôvodu vzorového použitia systému MacRes. Systém MacRes od spoločnosti Maccaferri bol vyvinutý s cieľom umožniť budovať zvislé vystužené horninové konštrukcie s lícom z betónových prefabrikátov. Vo veľkej miere je využívaný pri budovaní infraštruktúry, na banských stavbách a všade tam, kde je vyžadovaná zvislá lícovaná konštrukcia schopná odolávať vysokému zaťaženiu, v miestach s požiadavkou na minimalizáciu záberov pôdy prípadne inak stiesnených pomeroch.

Projekt D3 Svrčinovec – Skalité si organizátori ohliadky, spoločnosť Maccaferri Centra Europe vybrali z dôvodu, že riešenia spoločnosti Maccaferri je vidieť hneď na viacerých objektoch. Na prvom objekte – vjazd do tunela Poľana, kde bol nainštalovaný dvojstupňový gabionový obklad. Gabionový obklad je vyrobený z gabionových monoblokov s rozmermi 0,5×0,5m. Základným materiálom bloku je šesťuholníkov dvojzákrutová oceľová sieť s okom typu 6×8 s ochranou Galmac (zliatina Zn-Al5% MM) a poplastovaním z PVC. Na druhom objekte spoločnosť Maccaferri dodávala systém vystuženej horninovej konštrukcie v blízkosti vjazdu do tunela Poľana. Násypové teleso diaľnice je budované systémom obaľovaného čela so strmým svahom a zeleným lícom s priamym napojením na prístupovú cestu, ktorej násypové teleso je budované systémom Green Terramesh (GTM). Hlavným rozdielom týchto dvoch systémov je  konštrukcia líca a typ vystuženia násypu. Pri obaľovanom čele je nosným prvkom geomreža, no pri systéme GTM je to dvojzákrutová oceľová sieť.

Na konci 2. dňa mali účastníci možnosť navštíviť nový výrobný závod spoločnosti Maccaferri v Senici.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This