Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Nová oporná konštrukcia pre projekt mestskej infraštruktúry v Bratislave

projekt mestskej infraštruktúry

Systém MacRes od spoločnosti Maccaferri bol použitý na vybudovanie vystuženej horninovej konštrukcie, ktorá je určená na zaistenie zeminy a zabezpečenie domov v rámci súkromného projektu výstavby mestskej infraštruktúry

Technický tím spoločnosti Maccaferri sa spojil so súkromným bratislavským developerom a spoločne s jeho projektantským tímom navrhli najvhodnejšiu vystuženú konštrukciu pre projekt.

Projekt súkromnej výstavby mestskej infraštruktúry na bratislavskej Kolibe – projekt Eleven, si vyžadoval výstavbu opornej konštrukcie nad ktorou sa uvažuje s budovaním rodinných domov s výhľadom na Bratislavu.

Technický tím spoločnosti Maccaferri spolupracoval s investorom/developerom projektu a tímom jeho projektantov na návrhu, výrobe a dodávke vysokokvalitných trvácnych materiálov, ktoré predlžujú životnosť diela, znižujú zaťaženie životného prostredia a klientovi dodávajú istotu.

Výsledkom spoločného úsilia bolo rozhodnutie vybudovať zvislú vystuženú horninovú konštrukciu s betónovým pohľadovým lícom – systém MacRes od spoločnosti Maccaferri. Lícový prvok je tvorený betónovými prefabrikátmi s hrúbkou 140 mm, ktoré sú kotvené do násypu prostredníctvom horizontálnych polymérových geopásov ParaWeb. Geopásy ParaWeb sú umiestnené medzi zhutnené vrstvy štrukturálneho zásypu a tesne sa spájajú s prefabrikovanými lícnymi panelmi. Betónové panely stabilizujú násypovú zeminu, čím vytvárajú výslednú vystuženú horninovú konštrukciu.

Konštrukcia múru je jednostupňová so sklonom líca 90°. V korune múru je umiestnená monolitická železobetónová rímsa s monolitickou dobetonávkou. Pohľadové prefabrikáty sú z betónu C30/37-XC4,XD1,XF2 (SK), podľa potreby vystužené betonárkou výstužou podľa statického výpočtu.

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE pred začatím výstavby vyškolila všetkých pracovníkov realizátora stavebného objektu s cieľom zaistiť správnu inštaláciu na mieste. Inžinieri spoločnosti Maccaferri dohliadali na položenie prvého radu panelov, najmä ich správne uloženie a zaklinovanie do požadovaného sklonu.

Na základe tejto služby a inštalačných materiálov, ktoré boli odovzdané realizačnej firme, budovanie pokračovalo bez akýchkoľvek problémov. Výstavba konštrukcie je dnes dokončená. Ďalším krokom je zhotoviť prefabrikované rímsové panely a zrealizovať montáž.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This