Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Mostné krídla obj. 237-20 budované systémom vystuženej horninovej konštrukcie so zvislým lícom z betónových prefabrikátov.

Soil reinforcement - SK 3

Systém MacRes od spoločnosti Maccaferri sa inštaluje na vetve A1 a A2 križovatky Svrčinovec nad traťou ŽSR.

Krídlo mostnej opory je budované systémom vystuženej horninovej konštrukcie s betónovým pohľadovým lícom. Lícový prvok je tvorený betónovými prefabrikátmi s hrúbkou 140 mm, ktoré sú ukotvené do násypu prostredníctvom vodorovných polymérových geopásov – ParaWeb. Konštrukčný systém MacRes od spoločnosti Maccaferri je podľa normy STN EN 14475 klasifikovaný ako zvislá oporná zemná vystužená konštrukcia s polotuhým lícovým prvkom s kĺbovým usporiadaním.

Návrh konštrukcie bol počas projekčnej fázy tvorený v spolupráci s technickým oddelením spoločnosti Maccaferri v Žiline. Konštrukcia mostného krídla je jednostupňová so sklonom líca 90°, bez nadnásypu. Založená je za kotevným prahom v troch výškových úrovniach s odskakovaním základovej škáry po 750 mm.

V korune múru je navrhnutá monolitická železobetónová rímsa s dobetonávkou. Pohľadové prefabrikáty sú vyrobené z betónu C30/37-XC4, XD1, XF2 (SK) a podľa potreby vystužené betonárskou výstužou podľa statického výpočtu. Spodné lícové prefabrikáty sú uložené na podkladový betón s hrúbkou 150 mm, mimo kotveného železobetónového venca, ktorý zabezpečuje celkovú stabilitu územia pri opore. Za rubom panelov bude realizovaná súvislá zvislá drenážna vrstva zo štrkovitého materiálu frakcie 8 až 16 mm s minimálnou hrúbkou 0,5 m.

Pri výstavbe je potrebné budovať oporný múr súčasne s násypovým telesom, aby nedochádzalo k vytváraniu pracovnej škáry medzi vystuženou a nevystuženou časťou zemného telesa.

Spoločnosť Maccaferri Central Europe pred začatím výstavby zaškolila pracovníkov realizačnej firmy, ktorá stavebný objekt realizuje. Technický a obchodný pracovník spoločnosti Maccaferri dohliadal na uloženie spodného – štartovacieho radu panelov, najmä ich správne uloženie v horizontálnom aj vertikálnom smere.

Momentálne je vybudovaná približne 1/3 konštrukcie, na úrovni 3 m od základovej škáry. V súčasnej dobe sa začalo budovanie druhej strany opory mosta obj. 237-10.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This