Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Minimalizácia rizika padania skál na dôležitých železničných tratiach Slovenska použitím vysokopevnostných sietí Steelgrid HR PVC.

Rockfall-Steelgrid

Opatrenia na minimalizáciu rizika padania skál na dôležitej železničnej trati Žilina –Košice na Slovensku medzi mestami Svit – Štrba a Vydrník – Poprad-Tatry sa momentálnerealizujú.

Železničná doprava je jednou z najdôležitejších spôsobov cestovania v Slovenskej republike. Železničné trate tvoria hustú sieť v celej krajine.

Železničná stanica Žilina slúži mestu Žilina, sídlu Žilinského kraja, severné Slovensko. Stanica bola otvorená pre verejnosť v roku 1871 a je dôležitou železničnou križovatkou medzi traťou Bratislava – Žilina a traťou Košice – Žilina, ktoré tvoria časť hlavného východozápadného železničného koridoru Slovenska. Je to tiež križovatka dvoch iných liniek.

Opatrenia na minimalizáciu rizika padania skál na dôležitej železničnej trati Žilina – Košice na Slovensku medzi mestami Svit – Štrba a Vydrník – Poprad-Tatry sa v súčasnosti realizujú. Zmluvný dodávateľ zvolil na zabezpečenie skalného zárezu vysokopevnostnú sieť spoločnosti Maccaferri – Steelgrid HR.

Predmetná lokalita sa nachádza vpravo od železničnej stanice Spišský Štiavnik, kde je výška skalného svahu viac ako 20 m. Skalný zárez je stabilizovaný pomocou vysokopevnostej geokompozitnej siete Steelgrid HR PVC, tyčovými kotvami  so sytémovými roznášacími platňami HR a prídavnými lanami, ktoré zefektívňujú zabezpečené sieťovanie.

Steelgrid HR je kompozitný materiál, ktorý pozostáva z dvoch komponentov: dvojzákrutovej siete a oceľových lán, ktoré sú do siete vpletané priamo počas procesu výroby.

Vďaka vysokej pevnosti a tuhosti, ktoré sú hlavnými výhodami siete Steelgrid HR PVC, môže tento produkt preniesť veľké zaťaženie z uvoľnených skál na kotviaci systém. Sieť Steelgrid sa bežne používa ako sieťovanie a ako vysokopevné kotevné opláštenie svahov. Hlavnou prednosťou systému je komplexná antikorózna ochrana vytvorená galvanizáciou materiálom GalMac (zliatina zinku a hliníka) s vysokou antikoróznou odolnosťou.

Zabezpečené sieťovanie stabilizuje skalný svah a obmedzuje padanie skál na železničnú trať a umožňuje tak bezpečnú prevádzku na trati.

Inštalácia vysokopevnostných sietí Steelgrid HR v rámci železničného projektu je priamočiara. Susedné rolky siete nevyžadujú montážny presah, čo znižuje množstvo technologického odpadu, šetrí čas a náklady potrebné na inštaláciu v porovnaní s inými druhmi sietí.

Pre viac informácii nás kontaktujte.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This