Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

MacRes systém – Severný obchvat Sofie

MacRes systém – Severný obchvat Sofie

Severný obchvat Sofie bude obchádzať hlavné mesto Bulharska s cieľom odkloniť tranzitnú dopravu, ktorá prechádza mestom, čo spôsobuje každodenné dopravné kolapsy. 

Navrhnutá diaľnica bude mať tri jazdné pruhy a jeden núdzový pruh v oboch smeroch.

V roku 2012 bolo vyhlásené výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Stavebné práce mali začať v roku 2013, ale kvôli prieťahom vo výberovom konaní bola zmluva podpísaná až vo februári 2014. Práce na výstavbe obchvatu začali vo februári 2015. Celková dĺžka úseku je 16,54 km.

Nachádzajú sa tu technicky náročné konštrukcie ako sú mosty, cestné násypy a mostné opory. Vzhľadom na termín dokončenia stavby museli byť niektoré časti diaľnice optimalizované.

V pôvodnom návrhu boli mostné opory a krídla  navrhnuté ako vystužené horninové konštrukcie (VHK) postavené z malých betónových blokov a geomreží. Ale z hľadiska rýchlosti výstavby by bola inštalácia približne 25 000 m2 pohľadovej plochy lícových prefabrikátov časovo veľmi náročná.

Zhotoviteľ si vybral alternatívu, a to MacRes systém s výstužou ParaWeb pre jeho jednoduchosť a rýchlosť inštalácie. Systém betónových lícových panelov spojených s polymérovými výstužnými geopásmi bol vhodný pre vertikálne múry. Urýchlil sa tak postup výstavby a tiež sa znížili finančné náklady spojené s časovo náročnou inštaláciou.

Pár informácii týkajúcich sa VHK so zvislým prefabrikovaným lícom:
– Na trase sa nachádza 36 múrov a 12 mostných oporných konštrukcií
– Maximálna výška múru je 11,3 m, priemerná výška je 7,0 m
– Celková pohľadová plocha je cca. 25 000 m2

Na urýchlenie výstavby boli výrobné formy na prefabrikáty dodané miestnemu výrobcovi prefabrikátov v Sofii. Dodávateľ si tak mohol sám koordinovať výrobu aj dodávku panelov na stavbu.

V súčasnosti sú na celej trase všetky mosty postavené a múry sú vo výstavbe. Inštalácia postupuje rýchlo a múry budú dokončené čoskoro. Celý severný obchvat Sofie by mal byť dokončený do konca roka 2016.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácii o tomto projekte kontaktuje nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This