Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Maccaferri: lokálne riešenia celosvetových problémov

Arcade Final

Spoločnosť Maccaferri je vďaka svojim skúsenostiam, dosahu i technickej vybavenosti schopná ponúknuť lokálne riešenia celosvetových problémov.

Narastajúca miera závažnosti klimatických i environmentálnych otázok vyžaduje efektívne riešenia zabezpečenia priemyselných podnikov, infraštruktúry a poľnohospodárstva.

Množstvo už i tak vzácnych zdrojov, ktoré sú drahé a nerovnomerne rozložené, sa vzhľadom na stúpajúce celosvetové demografické trendy bude naďalej znižovať.

Tento problém budú musieť riešiť vlády jednotlivých krajín vydávaním príslušných nariadení. Je však potrebné vyzdvihnúť silnú mieru zapojenia súkromného sektora. Stavebné spoločnosti ako Maccaferri sústredia svoje sily na výskum a vývoj riešení, ktoré budú spĺňať všetky environmentálne, technické i komerčné požiadavky. Nedávne úspechy Inovačného centra Maccaferri sú dôkazom tohto strategického prístupu.

Infraštruktúra musí byť šetrná k životnému prostrediu a zároveň nesmie generovať vysoké náklady. Musí ju byť možné rozšíriť a prispôsobiť lokálnym potrebám. Vzhľadom na zvyšujúce sa škrty vo verejných financiách je dôležité, aby na jej stavbu neboli vynaložené vysoké prostriedky. Zároveň musí mať dlhú životnosť a dobrú kvalitu.  Inými slovami, musíme urobiť viac za menej.

Z pohľadu stavebných firiem ide o náročnú úlohu, avšak Maccaferri sa môže hrdo hlásiť k celej rade úspechov. To, že využívame stratégiu vertikálnej integrácie (skúmame, vyrábame, navrhujeme, dodávame a staviame) znamená, že naše riešenia sú vyrábané na mieru, ich implementácia je lacnejšia, produkujú menej odpadu a zároveň zanechávajú menšiu uhlíkovú stopu.

Spoločnosť Maccaferri je schopná zasiahnuť v prípade rôznych prírodných hrozieb. Nebezpečenstvo dokáže predvídať i mu v prípade potreby čeliť. Naše riešenia znižujú mieru erózie, spevňujú i zachovávajú pôdu a čelia prírodných hrozbám. Vďaka nám je našej planéte lepšie, než keby bola ponechaná napospas svojmu osudu.

Kľúčom je prevencia. Zosuvom pôdy možno zabrániť opornými konštrukciami, eróziou zničené pobrežie možno zachrániť rozsiahlou rekonštrukciou dún, pričom možno zakročiť i proti padajúcim kameňom či zosuvom pôdy. Tieto zásahy zmenšujú množstvo stratenej pôdy a chránia našu infraštruktúru. Systémy, ktoré predlžujú životnosť našich ciest, udržujú dôležité spojnice medzi skupinami ľudí a zároveň odďaľujú nutnosť prerušenia prevádzky kvôli údržbe. Strata vody a škody spôsobené záplavami sa dajú znížiť reguláciou riek a výstavbou kanálov. Ochrana a manažment vodných zdrojov sú dôležitými predpokladmi privádzania tohto „modrého zlata“ do miest, kde ho ľudia najviac potrebujú.

Geosyntetiká a geokompozity, spoločne s našimi klasickými riešeniami (ako napríklad naše gabiónové oporné steny) sú v súčasnosti všadeprítomné a pritom často neviditeľné. Podľa predpovedí sa trhy s geosyntetikami a geotextíliami v najbližších rokoch prudko rozrastú. Trh s geosyntetikami by mal dosiahnuť hodnotu 27 miliárd USD do roku 2022 a trh s geotextíliami hodnotu takmer 9 miliárd USD do roku 2019.

Maccaferri bude i naďalej pokračovať vo svojom úsilí zlepšiť výkon a udržateľnosť stavebníctva prostredníctvom svojho celosvetového pôsobenia a technického vybavenia. Zároveň sa o svoje znalosti chce podeliť s celosvetovou komunitou zaoberajúcou sa stavebníctvom.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This