Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Gabiony od spoločnosti Maccaferri slúžia ako obkladová časť zabezpečenia stability zárezu na diaľničnom úseku D1 Dubná Skala – Turany, objekt 224-00.

SO-244-00 - after construction

Gabionové riešenie, ktoré bolo realizované v júni 2015 tvorí obkladovú časť zabezpečenia stability zárezu na diaľnici D1 Dubná Skala – Turany.

Spoločnosť Maccaferri je svetový líder vo výrobe, projektovaní a dodávkach gabionových košov. Gabiony od spoločnosti Maccaferri sú koše tvorené z dvojzákrutovej oceľovej šesťhrannej siete.

Kombinácia klincovanej zeminy, s torkrétom a obkladom z drôtokamenných košov sa preukázala ako ideálne riešenie pri projekte na zabezpečenie stability zárezu na diaľničnom úseku D1 Dubná Skala – Turany, ktorý bol dokončený minulý rok v júni (2015).

Z dôvodu zabezpečenia stability zárezovej steny svahu v náročných inžinierskogeologických a morfologických pomeroch bolo navrhnuté realizovať zárubný múr z klincovanej zeminy, s torkrétom a obkladom z drôtokamenných košov v sklone 3:1. Povrch klincovaného múra je opatrený striekaným betónom hrúbky 200mm. Celková dĺžka múra je 100m. Maximálna výška zárubného múra je cca 9,2m.

Obklad z drôtokamenných košov je vyrobený z oceľovej zváranej siete s veľkosťou oka 5×10 cm a 10×10 cm s priemerom drôtu 4 mm, ktorý je chránený proti korózii galvanizáciou (GALFAN). Gabionové koše so šírku 0,3 m a výškou 0,5 m sú vyplnené lomovým kamenivom vhodnej frakcie. Jednotlivé koše sú medzi sebou pospájané typovými spojkami. Samotné koše sú na torkrét ukotvené lepenými kotvami so závitovou tyčou φ16 mm s maticou a kotevnými platňami v rastri 1×1 m. Všetky prvky kotvenia majú antikoróznu úpravu.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This