Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

EUROCK 2015

Eurock 2015

Maccaferri Central Europe s.r.o. sa spolu s Maccaferri Deutschland GmbH aktívne zúčastnila na ISRM regionálnom sympóziu EUROCK 2015, ktorá sa konala spolu so 64.

Geomechanickým sympóziom v Salzburgu (7. októbra – 10, 2015), v meste kde ISRM (Medzinárodná spoločnosť pre mechaniky hornín) bola založená v roku 1962.

Tieto dve stretnutia sú výsledkom spolupráce Rakúskej spoločnosti pre geomechaniku (OeGG) s Medzinárodnou spoločnosťou pre mechaniku hornín (ISRM).

Geomechanické sympózium v Salzburgu bolo od jeho začiatku v roku 1951 vždy perfektné a význačné miesto stretnutia pre výskumných pracovníkov a odborníkov.

Úspech tejto koncepcie vyplýva z kontinuálnych stretnutí za viac ako 60 rokov a z pravidelnej účasti asi 1000 účastníkov.

Stretnutia poskytujú jedinečné fórum pre výmenu skúseností, prezentácií a diskusií o mnohých témach, počas plenárnych zasadnutí, paralelných sekcií a workshopov so zameraním na stavebné konštrukcie na stabilizovanie skál a skalných blokov, určovanie vlastností horninového masívu, monitorovanie a riadenie bezpečnosti a mnohé ďalšie.

Workshopy a kurzy boli vedené najvýznamnejšími odborníkmi z Rakúska, Kanady, Nemecka, Talianska, Škótska a Švajčiarska.

EUROCK 2015 - Maccaferri Slovakia

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This