Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka Objekt 222

Object 222 - 2

Úsek diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, pred mostným objektom č. 205 bola navrhnutá vystužená horninová konštrukcia s betónovými panelmi v jej líci.

Systém MacRes bol vyvinutý na realizáciu vystužených horninových konštrukcií. MacRes systém pozostáva z vystuženého násypu s vysoko adhéznymi lineárnymi výstužami, umiestnenými v zemine v postupných za sebou idúcich vrstvách a spojený flexibilným pohľadovým betónovým panelom. Maximálna výška tejto konkrétnej konštrukcie je 6 m.

V podloží konštrukcie bola pre zabezpečenie celkovej stability vystuženého oporného múru použitá  vysokopevnostná geomreža ParaLink 400. Geomreža ParaLink™ má plošnú štruktúru tvorenú z jednoosových kompozitných geosyntetických pásov. Každý jeden pozdĺžny pás má jadro z polyesterových vlákien s vysokým modulom elasticity a nízkou prieťažnosťou obalené v odolnom polyetylénovom plášti. Jednotlivé pásy sú spojené nízko-pevnostnými priečnymi polyetylénovými pásmi, ktoré dávajú geokompozitu tvar geomreže.

Statický návrh konštrukcie bol realizovaný našim technickým tímom. Samotný začiatok realizácie  bol naplánovaný už začiatkom roka 2015. Budovanie bolo trochu zdržané ale niektoré betónové panely systému boli dodané na stavbu už počas letných mesiacov. Naším cieľom je vyrobiť a dodať všetky ostávajúce panely a komponenty systému do konca roka 2015.

Zhotoviteľ už začal so samotnou realizáciou a inštaláciou geomreží ParaLink a prvou radou betónových panelov systému MacRes. Spoločnosť Maccaferri bola prítomná pred samotným zahájením inštalácie a zorganizovala školenie na stavbe pre zabezpečenie správnej inštalácie konštrukcie.

Je veľmi dôležité ukončiť tento úsek diaľnice z dôvodu nadväznosti ďalšieho úseku diaľnice. Na obrázku už vidno realizáciu druhého radu oporného múru.

Informácie o tomto projekte boli uverejnené v novinkách na našej web stránke 3. novembra pod názvom  D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Ak sa chcete dozvedieť viac informácii o tomto projekte kontaktuje nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This