Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Cesta I/3 Nažidla je odteraz bezpečnejšia vďaka systému Green Terramesh® od spoločnosti Maccaferri

maccaferris-green-terramesh

Spoločnosť Maccaferri úspešne dodala svoje riešenie na spevnenie svahov

Spoločnosť Maccaferri dodala riešenie na spevnenie svahov Green Terramesh® pre projekt zameraný na zvýšenie bezpečnosti na ceste I/3 Nažidla. Projekt zahŕňal rekonštrukciu komunikácie v celkovej dĺžke 242 m.

Operácie na zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na ceste I/3 Nažidla zahŕňali rekonštrukciu nespevnenej krajnice v normovej šírke 1,5 m medzi 145,520 a 145,762 km pomocou výstužných prvkov (armovanej zeminy) a gabionovej konštrukcie. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 242 m s rozdelením medzi ľavou a pravou stranou cesty. Celková dĺžka armovaných svahov je 142 m na pravej strane a 62 m na ľavej strane. Na vystuženie zeminy boli použité prvky Green Terramesh® v sklone 60°.

Green Terramesh® je prefabrikovaný prvok vyrobený z oceľovej dvojzákrutovej siete (typ 8 × 10) s povrchovou úpravou GalMac® a prídavnou polymérovou vrstvou. Súčasťou systému Green Terramesh® je zváraná výstužná sieť (ktorá zabezpečuje stabilitu a tuhosť líca počas hutnenia), biodegradovateľná protierózna rohož a trojuholníkové podpery, ktoré definujú sklon líca. Oceľová sieť je kontinuálna (bez prerušenia) a plní funkciu horizontálnej výstuhy dĺžky 3 m, líca a horného horizontálneho veka. Povrchová úprava drôtu GalMac® s prídavnou polymérovou vrstvou garantujú 120-ročnú životnosť konštrukcie v zmysle normy ČSN EN12223-3.

Keďže každý blok Green Terramesh® je kompletizovaný priamo v našich závodoch, nie je vyžadovaná žiadna ďalšia montáž. Blok sa jednoducho vztýči na stavenisku a výstužné podpery vytvoria oporu pre čelo pod stanoveným uhlom bez nutnosti budovania vonkajšej   podpory alebo debnenia. Prefabrikované bloky sa jednoducho vzájomne spoja pomocou C-krúžkov. Štrukturálny zásyp sa uloží na výstužné geomreže a vhodná výplň z humóznej zeminy sa nasype bezprostredne za líc. Ďalšie vrstvy pôdy sa kladú a zhutňujú, až kým sa nedosiahne žiadaná výška. Potom sa položia ďalšie rady modulov Green Terramesh® a po dokončení zásypu vznikne kompletná vystužená horninová konštrukcia.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This