Officine Maccaferri
CENTRAL EUROPE
Krajina

Prihlásiť

Často kladené otázky

Čo je poslaním Maccaferri?

Naším poslaním je stať sa popredným medzinárodným poskytovateľom riešení s pridanou hodnotou pre civilné, geotechnické a environmentálne stavby.

Čo je hnacou silou rastu Maccaferri už viac ako 130 rokov?

Maccaferri je nepretržitým zdrojom inovácií pre nové aplikácie a riešenia. My jednoducho nepredávame produkty: ponúkame moderné riešenia, ktoré sú vždy novou výzvou. Od vyvinutia technológie Gabionu až k najvyspelejším aplikáciám geosyntetiky sa vždy snažíme byť technickou referenciou pre komplexné projekty.

Čo robí Maccaferri dnes?

V poslednom desaťročí sme svoje podnikanie veľmi silne diferencovali. Dnes sme známi nielen kvôli vývoju gabionov, vďaka ktorému sme svetovým lídrom, ale naďalej sme rozširovali a prehlbovali svoje znalosti v rôznych sektoroch od ochrany pobreží po riešenia pre banské stavby a od vystužovania vozoviek až po systémy ochrany proti padaniu skál, vrátane vojenských a zabezpečovacích prác.

Čo sú naše „lepšie riešenia“?

Naše motto je „Engineering a Better Solution“. My jednoducho nedodávame len produkty, ale pracujeme po boku našich zákazníkov, poskytujeme technické znalosti a skúsenosti na vypracovanie univerzálnych, nákladovo efektívnych riešení, ktoré budú zároveň šetrné k životnému prostrediu. Naším cieľom je budovať vzájomne prospešné  vzťahy so zákazníkmi na báze kvality našich služieb a odborných riešení.

Ktoré sú naše najlepšie produkty?

Napriek tomu že Gabion je historickým produktom Maccaferri, počas 140 rokov sme rozšírili našu ponuku prostredníctvom neustáleho výskumu, inovácií a rozvoja. V súčasnosti je náš sortiment výrobkov veľmi široký a pokrýva všetky naše aplikácie. Tie navyše poskytujú najinovatívnejšie produkty v  sektore dvojzákrutových sietí ako je Reno matrac, Terramesh, ochranné siete proti padaniu skál, ako aj široký sortiment geosyntetík ako Paraweb, MacTube a Paralink. Všetky naše technologicky špičkové výrobky sú vyvíjané a vyrábané s ohľadom na životné prostredie.

Aké sú naše moderné konštrukčné riešenia?

Maccaferri ponúka riešenia na vystužovanie zemín, úpravu vodných tokov, ochranu pred padaním skál, oporné konštrukcie a protieróznu ochranu v mnohých odvetviach. Všetky naše riešenia sú navrhované a vyvíjané s cieľom uspokojiť potreby našich klientov a s rešpektom k životnému prostrediu. Všetky riešenia si kladú za cieľ byť komplementárne k prírode.

Sú výrobky Maccaferri testované a certifikované?

Všetky výrobky Maccaferri sú kontinuálne testované. V októbri 2014 sme otvorili nové centrum pre vývoj a výskum so sídlom v talianskom meste Bolzano. Výskum a vývoj produktov je základom všetkých Maccaferri inovácií a rastu. Výrobky Maccaferri sú certifikované CE certifikátmi a získali ocenenia od mnohých svetovo uznávaných inštitúcií.

Ako Maccaferri rozvíja trvalo udržateľné riešenia?

Vždy sme sa zasadzovali za environmentálne šetrné riešenia, aplikácie a produkty, pretože sme hlboko presvedčení, že najlepším zdrojom a inšpiráciou pre stavebného inžiniera je príroda.

Ako sa Maccaferri líši od ostatných dodávateľov?

Od ostatných konkurentov odlišujú Maccaferri vedomosti v oblasti inžinierstva a vertikálne integrovaná firemná štruktúra. Žiadna iná spoločnosť nezahŕňa vývoj, výskum, výrobu, dodávku a montáž komplexných riešení tak ako Maccaferri. Práve preto je Maccaferri integrovaným poskytovateľom technických riešení a nie len dodávateľom stavebných materiálov. Dodávka materiálov je poslednou etapou procesu, ktorý sa začína identifikáciou inžinierskych problémov, ktorým čelia naši klienti. Potom nastupuje výber riešenia vzhľadom na početné potreby klienta.

Ako sa môžem dostať do kontaktu s Maccaferri?

Skontaktovať sa s firmou Maccaferri je veľmi jednoduché. Po prvé, prostredníctvom internetových stránok Maccaferri. V sekcii kontakty môžete nájsť hlavné a priame kontakty na všetky naše dcérske spoločnosti po celom svete. Po druhé, je tu náš Maccaferri newsletter, prostredníctvom ktorého budete vždy informovaný o posledných Maccaferri správach a novinkách. Maccaferri Vás bude veľmi rada periodicky informovať o všetkých svojich dôležitých udalostiach.

Akú odbornú pomoc mi môže poskytnúť Maccaferri?

Maccaferri svojho klienta nikdy neopustí pri riešení problémov. Filozofiou spoločnosti Maccaferri je vybudovať úzku spoluprácu s klientom a pomáhať mu vo všetkých fázach projektu až po jeho dokončenie. Spoločnosť Maccaferri pomáha a podporuje klienta od návrhu, vrátane výberu produktov, až po dohľad pri inštalácii technického riešenia.

Kto sú klienti spoločnosti Maccaferri?

Hlavnými klientmi spoločnosti Maccaferri sú stavebné firmy.

Aká je medzinárodná organizačná štruktúra Maccaferri?

Maccaferri je medzinárodná spoločnosť so silným zastúpením na všetkých piatich kontinentoch. S takmer 30 výrobnými podnikmi, viac ako 60 dcérskymi spoločnosťami vo viac než 100 krajinách, s viac ako 2.700 spolupracovníkmi. Maccaferri je schopná dodávať globálne skúsenosti a vedomosti až na špecifickú lokálnu úroveň.

Ako môžem kontaktovať Vzťahy s investormi?

Vzťahy s investormi môžete kontaktovať pohodlne prostredníctvom globálnej internetovej stránky v časti „Vzťahy s investormi“ alebo na mailovej adrese:  InvestorRelation@maccaferri.com.

Kedy sa končí fiškálny rok Maccaferri?

Koniec fiškálneho roka je v decembri.

All Rights Reserved © Officine Maccaferri Spa 2022 P.IVA IT 02145540379

Share This