Road Mesh for asphalt structural reinforcement

Technické know-how bez ohľadu na projekt

Či už budujete koľajové lôžko, štrkovú lesnú cestu na mäkkom podloží alebo riešite rekonštrukciu vrstiev vozovky viacpruhovej diaľnice, po ktorej denne jazdia tisíce vozidiel, ponúkame vám technické vedomosti, ktoré Vám pomôžu zlepšiť funkčné vlastnosti železničnej trate, aktívnej zóny cestnej komunikácie alebo asfaltovej vozovky.

Vynikajúce vlastnosti pri nižších nákladoch. Cestný a železničný násypový stavebný materiál je stále drahší a vzácnejší a klienti požadujú dlhšiu životnosť ciest za menej peňazí. Naša špičková ponuka výrobkov na stabilizáciu vozoviek a zemín Vám pomôže znížiť náklady na budúcu údržbu, spotrebu materiálov potrebných na výstavbu a celkové náklady počas celej životnosti. A to všetko pri zachovaní návrhových parametrov.

Naše metódy a riešenia. Naše progresívne výstužné mreže Road Mesh dokážu štrukturálne spevniť asfaltový koberec, znížiť výskyt vyjazdených koľají a predĺžiť životnosť vozovky. Geomreže zo sklených vlákien spevňujú a posilňujú vrstvy vozovky a zabraňujú šíreniu trhlín. Polymérové geomreže sa pevne spoja s prírodným zrnitým granulovaným materiálom a vystužia podkladné vrstvy cestných alebo traťových komunikácií, čím zlepšia ich funkčné
parametre.

Znižovanie nákladov a uhlíkovej stopy

Podstatou použitia týchto metód je zníženie konštrukčnej hrúbky stavebného materiálu potrebného na vybudovanie konštrukcie pri zachovaní návrhových parametrov a životnosti konštrukcie – nejde len o úsporu nákladov, ale aj o zmenšenie uhlíkovej stopy riešenia.

Najmodernejšie technológie pre riešenia ušité na mieru. Používame najmodernejší návrhový softvér s rôznymi metodológiami projektovania na optimalizovanie návrhu vystuženia vozovky a návrh skladby vrstiev konštrukcie vozovky.

Keďže každý projekt je iný, ponúkame najširší sortiment výrobkov na vystuženie asfaltových a nestmelených vrstiev vozovky, a taktiež aj drenážne geokompozity na účinné odstraňovanie vody z konštrukcie trate či vozovky.

Riešenia

need more information maccaferri