ZA-BP-Paralink-for-basal-reinforcement

Vždy, keď sa výstavba realizuje na mäkkom či nestabilnom podloží, existuje riziko sadania

Môže ísť tiež o geologické vplyvy ako sú krasové javy, ale aj o antropogénne vplyvy, ako sú poddolované územia po banskej činnosti.

Výhody vystužovania podložia násypov. Nerovnomerné sadanie sa kontroluje napríklad výstavbou roznášacej vystuženej dosky, ktorá roznáša zaťaženie pôsobiace na podložie. V extrémnych prípadoch môže byť táto doska podopretá pilótami, napríklad na násypoch pod infraštruktúrou.

Všade tam, kde dochádza k veľkému nárastu priťaženia pôvodného terénu, hrozí riziko nerovnomerného sadania alebo straty únosnosti podložia.

V súvislosti s banskou činnosťou a uložením háld rúbaniny môže nahromadený materiál príliš zaťažovať podložie. Zlepšenie podložia vystuženou doskou pomáha redukovať nerovnomerné sadanie.

Rozloženie zaťaženia. Účinnosť roznosu zaťaženia sa zvyšuje použitím vystuženej dosky geosyntetickými geomrežami, ako je napríklad náš výrobok Paralink® s pevnosťou až do 1 350 kN/m. Tieto geomreže roznášajú zaťaženie pôsobiace vodorovne nadol do podložia alebo do pilót.

Vysokopevnostný geosyntetický materiál vylepšuje prirodzené vlastnosti pôdy o „preklenutie“ alebo „premostenie“. Vďaka tomu je možné taktiež zväčšiť rozstupy medzi pilótami.

Naše geosyntetické riešenia

Geomreže a geotextílie sú často používané na miestach, kde sa očakáva pokles v dôsledku ťažby, alebo na miestach, kde sa môžu vyskytovať prírodné kaverny/dutiny či jaskyne. Geosyntetický materiál sa zabuduje nad príslušnú plochu a v prípade kolapsu, či deformácie podložia, sa geomreža alebo geotextília aktivizuje a vzniknutú dutinu preklenie a podoprie vrstvy materiálu nad geosyntetickou vrstvou.

Výrobok Paralink® sa používa na spevňovanie už viac ako 30 rokov. Na dielach s krátkou až strednou životnosťou môže byť vhodné použiť aj tkaný geosyntetický materiál MacTex® W.

Riešenia pre problémy spojené s podzemnou vodou. 

Vodou nasýtené podložie pod doskou alebo násypom môže spôsobovať tiež problémy so sadaním. Pri konsolidácii podložia sa voda z pórov zeminy začne vytrácať a zemina začne sadať. Aj v tomto prípade geosyntetický materiál dokáže pomôcť – či už oddelením podkladových materiálov s rôznymi geotechnickými parametrami, alebo urýchlením konsolidácie.

Pásy drenážnych geokompozitov MacDrain® uložené vertikálne do podložia môžu byť taktiež použité ako drenáž nasýtených súdržných zemín a na urýchlenie procesu konsolidácie.

Viac než len dodávateľ výrobkov. Aj keď sa tieto riešenia zdajú byť jednoduché, ukrývajú v sebe inžinierske myslenie – projekcia a návrh týchto riešení si vyžaduje skúsenosti a hlboké poznanie funkčných vlastností geosyntetického materiálu, nie dodávateľov a distribútorov. Z pozície výrobcu, projektanta a dodávateľa týchto riešení poznáme a napĺňame technické požiadavky klienta, optimalizujeme riešenie, návrh a výrobu – rozhodujúci význam má práve kombinácia výrobkov a funkčných vlastností celého systému.

Riešenia

need more information maccaferri