Oporné konštrukcie a vystužovanie hornín

Oporné a vystužené horninové konštrukcie sú v srdci toho, čím sa zaoberáme

Každý týždeň sú použité stovky našich riešení, či už ide o malé oporné konštrukcie pri výstavbe budov, alebo o masívne vystužené horninové konštrukcie na dôležitej diaľničnej tepne. Investorom a zhotoviteľom dopravných stavieb, komerčných a bytových priestorov a každému klientovi, ktorý má problém so stabilitou územia, dodáme cenovo prijateľné riešenia s vysokou pridanou hodnotou!

Ponuka riešení. Zastávame technický názor, že jeden systém nedokáže vyriešiť každý problém. Preto ponúkame rôzne technické riešenia a klientovi dokážeme vybrať to najvhodnejšie pre potreby konkrétneho projektu. Tieto odborné vedomosti sme nadobudli pri riešení aplikácií oporných konštrukcií v priebehu viac než 100 rokov.

Najnovšie riešenia a nástroje. Vyvíjame riešenia a používame návrhové programy v súlade s najnovšou generáciou technických noriem a zásad navrhovania. Preto navrhujeme, vyrábame a dodávame vysokokvalitné trvácne materiály, ktoré predlžujú životnosť diel, znižujú zaťaženie životného prostredia a klientovi dodávajú istotu.

Klienti majú na výber podľa konkrétnych požiadaviek. Môžu si vybrať z radu gravitačných oporných konštrukcií a vystužených horninových konštrukcií, ktoré čo v najväčšej miere vyhovujú geologickým podmienkam na stavbe a požiadavkám na rýchlosť výstavby a vzhľad konštrukcie.

Geomreže prinášajú pevnosť a možnosť dosiahnuť úsporu

Kombinácia výstužných geomreží a zásypového materiálu dáva horninám lepšie vlastnosti v porovnaní s horninami v nespevnenom stave – zvyšujú únosnosť, prípadne umožňujú postaviť konštrukcie so strmším sklonom. Náš široký sortiment výstužných geomreží maximalizuje možnosť využiť materiál zo staveniska ako zásyp vo vystuženom násype.

Pre nás to predstavuje hlavný cieľ, pretože to šetrí náklady spojené s odvozom a dovozom materiálu zo staveniska a znižuje environmentálnu záťaž spôsobenú pohybom nákladných automobilov. Úspora nákladov využitím pôvodného materiálu v kombinácii s geomrežami môže byť výrazným faktor ziskovosti stavby.

Extrémne zaťaženie a megakonštrukcie. Naše vysokopevné geomreže umožňujú preniesť vysoké zaťaženia, aké vznikajú napríklad na múroch drvičiek pri banských stavbách, kde hmotnosť nákladného vozidla môže byť viac ako 300 ton. Vysoké zaťaženie vzniká aj na „megakonštrukciách“, ako je 74 metrov vysoká konštrukcia s vystuženej horniny tvorená systémom Terramesh v kombinácii s geomrežami Paralink, tvoriaca oporný múr pod letiskovou dráhou v severovýchodnej Indii. Ide o jednu z najvyšších konštrukcií na svete.

Koncepcia a návrh so zohľadnením nákladov. Vďaka našim skúsenostiam v oblasti stavebníctva kladieme dôraz aj na zjednodušovanie výstavby už v štádiu vypracovania projektovej dokumentácie. Lacné riešenie nie je dobré, ak je jeho výstavba drahšia!

Trvalé inovácie. Inovácie v oblasti nových výrobkov tvoria nepretržitý proces. Nedávno sme predstavili novú ekologickejšiu polymérovú ochranu oceľového drôtu dvojzákrutových sietí, ktorá zabezpečuje dlhšiu návrhovú životnosť!

Riešenia

need more information maccaferri