AR-SD-MacDrain_Vial_ARG_imagem6809

Hodnota účinnej drenáže

Ponuka drenážnych geokompozitov MacDrain® (s jadrom z geosiete alebo georohože) predstavuje základnú pomôcku z hľadiska účinnosti konštrukcií s prítomnosťou vody v pôde. Bez dostatočného odvodnenia môže dôjsť k nasýteniu pôdy, čo môže mať za následok oslabenie konštrukcie, a neúmernému zvýšeniu zaťaženia pôsobiaceho na konštrukciu.

Odvedenie vody od týchto konštrukcií je preto veľmi dôležité. Pôda konsoliduje a ponúka následne lepšie funkčné parametre . Vhodne naprojektovaný drenážny geokompozit dokáže často nahradiť tradičné štrkové drenážne vrstvy , ktoré sa budujú za opornými múrmi a inými konštrukciami, ako sú štetovnice, pilótové steny, či steny podzemných častí budov. Horizontálna drenáž je často potrebná aj na športových ihriskách či iných veľkých plochách, kde hrozí riziko vysokej miery odplavovania materiálu dažďovou vodou.

Bez ohľadu na to, či je drenáž zvislá alebo dokonca vodorovná, ponuka geokompozitov MacDrain® môže byť tým správnym riešením. Výber vhodného drenážneho systému sa realizuje pomocou nášho návrhového softvéru. So širokou ponukou materiálov a skúseností s ich výrobou dokážeme dokonca kombinovať rôzne drenážne jadrá s rôznymi geotextíliami či membránami na vytvorenie drenážnych riešení, ktoré sú šité na mieru potrebám konkrétneho projektu.

Nech sa už rozhodnete pre akýkoľvek výrobok MacDrain®, tento dokáže plnohodnotne nahradiť tradičné štrkové drenážne vrstvy. Použitie umelého drenážneho geokompozitu nielenže znižuje náklady na drenážny systém ako taký, ale zároveň znižuje aj objem tradičného drveného prírodného materiálu, a aj potrebu jeho neekologickej prepravy nákladnými automobilmi na stavenisko.

Riešenia

need more information maccaferri